Piątek, 2 Czerwiec 2023


Skontaktuj się z naszym doradcą
INFOLINIA: +48 519 172 371

Usługi niszczenia

W ramach posiadanych decyzji na przetwarzanie odpadów możemy wykonać na zlecenie klienta usługę niszczenia towarów poprzez ich rozdrobnienie. Rozdrobnienie może być wykonane zarówno w siedzibie zamawiającego przy użyciu mobilnej rozdrabniarki Husmann HLII 1622 jak również na terenie naszego zakładu. Przy użyciu mobilnej rozdrabniarki możemy uzyskać frakcję 20-25 cm natomiast na terenie zakładu mamy możliwość rozdrobnienia do frakcji 30mm x 30mm. Proces mielenia może być wykonany pod nadzorem zlecającego lub też z procesu niszczenia może być sporządzona dokumentacja fotograficzna.

 

Usługa ta jest dedykowana dla firm „kasujących” wadliwe lub przeterminowane partie produktów i chcących mieć 100% pewność że nie trafią one na rynek. Z usługi tej mogą korzystać też instytucje państwowe: np urzędy celne, skarbowe likwidujące nielegalne towary. Każdy proces niszczenia dokumentowany jest protokołem.