Piątek, 2 Czerwiec 2023


Skontaktuj się z naszym doradcą
INFOLINIA: +48 519 172 371

Produkcja paliwa alternatywnego


Przetwarzamy na paliwo alternatywne stałe odpady palne inne niż niebezpieczne zgodnie z zakresem określonym w naszych decyzjach.(link do decyzji)
Jesteśmy zainteresowani odbiorem odpadów z tworzyw sztucznych gumy drewna tekstyliów, papieru. Przerabiamy również zużyte czyściwo zestalone resztki farb żywic klejów itp.


UWAGA!

  • przetwarzamy tylko odpady inne niż niebezpieczne,
  • nie przetwarzamy odpadów płynnych lub półpłynnych,
  • nie przetwarzamy odpadów w pojemnikach ciśnieniowych (aerozole),
  • nie przetwarzamy odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • nie przetwarzamy odpadów spożywczych tzw. mokrych (np. lody, produkty mleczne, mięsne, owoce itp.).


Każdy odpad przeznaczony do przetworzenia na paliwo alternatywne musi być palny, nie zawierać metali ciężkich i charakteryzować się zawartością chloru w ilości poniżej 1%.