Piątek, 2 Czerwiec 2023


Skontaktuj się z naszym doradcą
INFOLINIA: +48 519 172 371

Decyzje

Posiadamy następujące decyzje administracyjne: 

 

- Decyzja Starosty Poznańskiego z dnia 22.01.2016 - WŚ.6220.53.2014.IX - Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. - podgląd

 

- Decyzja Starosty Poznańskiego z dnia 11 listopada 2005  sygn. WS.IX-7648-46/05 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;


- Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2006 r sygn. SR.II-10.6620-30/06 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów; pobierz decyzje


-  Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. o sygnaturze SR.II-10.6620-92/06 zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na odzysk i zbieranie odpadów wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego 7 lipca 2006 r. znak. SR.II-10.6620-30/06; pobierz decyzje


- Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. o sygnaturze SR.V-2.6620-184/07 zmieniająca pozwolenie wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2006 r. znak. SR.II-10.6620-30/06 na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów zmienionego decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. znak SR.II-10.6620-92/06; pobierz decyzje


- Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2010 r. o sygnaturze DSR.VI.7660-98/10 zmieniająca pozwolenie wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2006 r. znak. SR.II-10.6620-30/06 na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów zmienionego decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. znak SR.II-10.6620-92/06 oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. o sygnaturze SR.V-2.6620-184/07; pobierz decyzje

 

- Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2012 r. o sygnaturze DSR.VI.7243.76.2011 zmieniająca pozwolenie wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2006 r. znak. SR.II-10.6620-30/06 na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów zmienionego decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. znak SR.II-10.6620-92/06, decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. o sygnaturze SR.V-2.6620-184/07 oraz decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2010 o sygnaturze DSR.VI.7660-98/10; pobierz decyzje